Aydınlatma Metni

TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

https://www.hpstore.com.tr/


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘ndan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış olup, sizleri kişisel verileriniz, bu verilerinizin işlenme amaçları, işlemenin hukuki sebepleri, verilerinizin toplanma yöntemleri, faaliyetimiz gereği verilerinizin aktarılabilecekleri alıcı grupları, toplanma yöntemi, verilerin tutulma süresi ve bu verilerin işlenmesi konusundaki haklarınız hakkında bilgilendirmek isteriz.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TUNGSTEN TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No : 0867098418600001

İnternet Adresi : https://www.hpstore.com.tr/

Telefon Numarası : 0850 259 4747

E-Posta Adresi : info@hpstore.com.tr

Adres : Şerifali Mah. Şehit Sk. No:16/1 Ümraniye/İstanbul

KEP Adresi : tungstenteknoloji@hs01.kep.tr

 

 1. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz nelerdir?

 

 • Kimlik Verileri : Ad, soyad, TC kimlik numarası, vergi numarası, vergi dairesi
 • İletişim Verileri : Telefon numarası, e posta adresi, posta ( teslimat) adresi.
 • Finans Verileri : Şifrelenmiş Banka/Kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri. Önemle belirtmek isteriz ki, kredi kartı bilgileriniz ödeme kuruluşları vasıtası ile alınmakta olup, şirketimize bu veriler ulaşmamakta tarafımızca işlenmemektedir. )
 • Müşteri İşlem Verileri: Sipariş ve satın alma bilgileri, fatura bilgileriniz, talep ve şikayet bilgileriniz, , teknik servis hizmeti kayıtlarınız, kullanıcı bilginiz, teslimat bilgileriniz, talep ve şikayet bilgileriniz, seri numarası gibi satın alınan ürünlere ilişkin bilgiler, sipariş numarası ve detayları gibi satışa ilişkin işlem verileri,
 • Pazarlama Verileri : Alışveriş geçmişi bilgileriniz.
 • İşlem güvenliği Verileri: şifre ve parola bilgileriniz, IP adres bilgileriniz, internet sitesi giriş çıkış kayıtları, kullanıcı adı bilgileriniz
 • Hukuki İşlem Verileri: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalardaki bilgiler,hakem heyeti şikayetlerinde yer alan bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talep bilgileriniz.
 • İşitsel kayıt Verileriniz: Çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerde alınan ses kayıtlarınız.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Aşağıda sayılan ve veri sorumlusu sıfatıyla toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Kimlik Verileriniz : Ad- soyad- Tc kimlik numarası, vergi numarası, vergi dairesi kişisel verileriniz hpstore.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda otomatik yollarla aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşterilerin talep ve şikayetlerinin karşılanması

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Verilerin güncel tutulmasının hukuki yükümlülüğümüz olması nedeniyle iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılması

Talep, şikayet ve önerileri süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 • İletişim Verileriniz : Telefon numarası, e posta adresi, posta ( teslimat) adresi kişisel verileriniz hpstore.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda otomatik yollarla aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşterilerin talep ve şikayetlerinin karşılanması
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Verilerin güncel tutulmasının hukuki yükümlülüğümüz olması nedeniyle iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılması
Talep, şikayet ve önerileri süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Finans Verileriniz : Şifrelenmiş Banka/Kredi kartı bilgileri, hesap bilgileri kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden elektronik ortamda otomatik yollarla aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşterilerin talep ve şikâyetlerinin karşılanması

 • Müşteri Verileriniz : Sipariş ve satın alma bilgileri, fatura bilgileriniz, teknik servis hizmeti kayıtlarınız, kullanıcı bilginiz, teslimat bilgileriniz, talep ve şikayet bilgileriniz, seri numarası gibi satın alınan ürünlere ilişkin bilgiler, sipariş numarası ve detayları gibi satışa ilişkin işlem verileri kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden elektronik ortamda otomatik yollarla aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi  ve teslimat süreçlerinin takibi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşterilerin talep ve şikayetlerinin karşılanması
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Talep, şikayet ve öneri süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 • Hukuki İşlem Verisi : adli makamlarla yazışmalardaki bilgileri, hakem heyeti dosyalarındaki bilgiler, dava ve icra dosyalarına ilişkin bilgiler kişisel verileriniz gelen tebligatlar / talepler vasıtası ile ( e tebligat/ fiziki) elektronik ve elektronik olmayan ortamda otomatik / otomatik olmayan yollar ile aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Müşterilerin talep ve şikayetlerinin karşılanması

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşmenin İfasına Yönelik Süreçlerin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 • İşlem Güvenliği Verileriniz : IP Adresi, İnternet sitesi giriş-çıkış bilgisi, kullanıcı adı bilgileri, şifre bilgisi kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden elektronik ortamda otomatik yollarla aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Sözleşmenin Kurulması ve İfasına Yönelik Süreçlerin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 • Pazarlama Verileriniz: Alışveriş Geçmişi Bilgileri kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden elektronik ortamda otomatik yollarla aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşterilerin talep ve şikayetlerinin karşılanması
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 • İşitsel verileriniz : Çağrı merkezi görüşmelerine ait ses kayıtları kişisel verileriniz çağrı merkezi üzerinden elektronik ortamda otomatik yollarla aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşterilerin talep ve şikayetlerinin karşılanması
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Verilerin güncel tutulmasının hukuki yükümlülüğümüz olması nedeniyle iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılması
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Müşterilere ait kişisel veriler TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla ve kanunun 5. Maddesi uyarınca;

 

 • Açık rızanızın bulunması, ( Yurtdışına veri aktarımı)
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve şirketimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak şirketimiz ile akdedilen mesafeli satış sözleşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, teslimat süreçlerinin takibi, faaliyetin denetimi, talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerin ifası, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak, fiziksel mekân güvenliği ve ürün güvenliğini sağlamak amacıyla işlenebilecektir.

 

Kişisel verileriniz yukarıda yer alan hukuki sebeplere dayanılarak; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, sosyal medya uygulamaları, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri gibi kanallar vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile sözlü, sesli, yazılı veya elektronik şekilde bizimle temasa geçmeniz halinde toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, şirket faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerektiği ölçüde aşağıdaki amaçlar ile yine aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir.

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere,iş ortaklarımıza, vergisel yükümlülüklerin ifası için vergi daireleri, maliye bakanlığı yetkilileri ile (Risk yönetimi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,),
 • Şirketimizin faaliyet sürecinde hizmet ve mal tedarik ettiği tedarikçilere, iş ortaklarımıza, lojistik süreçlerde destek sağlanan iş ortaklarına ( kargo/kurye elemanları) , sürecin muhatabı olan kişilere ( 3. Kişiye teslim hallerinde), bilişim altyapısını sağlayan, işleten, hizmet aldığımız sağlayıcılar ve iş ortakları ile (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, satın alma ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve denetimi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla)
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, anlaşmalı bankalar veya ödeme kuruluşları ile (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla )
 • hpstore.com.tr üzerinden toplanan kişisel verileriniz yurtdışı lokasyonlu veri merkezinde tutulmakta olup, günlük olarak yedeklenmekte ve şifrelenmiş olarak Amazon AWS üzerinde saklanmaktadır. Ayrıca  Siz müşterilerimizden gelen talepler ya da yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda fatura, satış ya da satış sonrası herhangi bir sürece ait belgenin gönderiminin tarafınızca bildirilen mail adresine gönderim yapılması suretiyle veri aktarımı yapılabilmektedir. Bu iki durum  Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Kurum tarafından yurtdışına veri aktarımı sayılmakta olup, bu hususta açık rızanızın varlığının gerektiği hususunu hatırlatırız. Yurt dışına veri aktarımı açık rıza metnine www.hpstore.com.tr adresinde bulunan Önemli Bilgiler Bölümünden ulaşabilirsiniz.
 1. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

Tüm ilgili kişiler şirketimize başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

 

 • Yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize iletebilir,
 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hpstore.com.tr Sitesi’nden erişebileceğiniz “Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu” ’nu doldurarak info@hpstore.com.tr  e posta adresi üzerinden bilgi alma, gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri iletebilirsiniz.

Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir

 

 1. GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

TUNGSTEN TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş. işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metnin https://www.hpstore.com.tr/ sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,           

Güncelleme Tarihi:22.06.2022

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.