Üyelik Sözleşmesi

www.hpstore.com.tr

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR ve KONU

İşbu Üyelik Sözleşmesinde yer alan;

SATICI, Şerifali Mah. Şehit Sok. No:16/1 Ümraniye İstanbul adresinde faaliyet gösteren TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve www.hpstore.com.tr adlı internet sitesinde HP iş ortağı sıfatıyla hareket eden TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’yi, 

SİTE, www.hpstore.com.tr adlı alan adında bulunan web sitesini,

ÜYE, SİTE'ye üye olan ve/veya bu sıfatla SATICI tarafından sunulan ürünleri satın alan gerçek kişiyi,

ÜRÜN/ÜRÜNLER, SİTE'de SATICI tarafından satışa sunulan ürünleri ifade eder.

SİTE ’de yalnızca SATICI tarafından satış yapılmakta olup, fatura ve satışla bağlantılı her türlü belge (Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve diğer tüm metinler) SATICI tarafından düzenlenmektedir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi SATICI ile aşağıda belirtilen şartları kabul ederek üye olan ÜYE arasında, üyenin sitede kullanılan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla imzalanmıştır.

 

2. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 • ÜYE, Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak aşağıda yer alan şartları kabul etmiş sayılmaktadır.
 • ÜYE, SİTE'yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik ve KVKK Aydınlatma Metni ve Yurtdışına Veri Aktarımı Açık Rıza Metnini anladığını, kabul ettiğini ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile belirlenmiş olan yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.
 • ÜYE’nin hpstore.com.tr kullanımı sırasında yasalara aykırı davrandığı tespit edilen iş ve işlemlerinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir.
 • SATICI, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • ÜYE 'nin, SATICI bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE 'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi, bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.
 • ÜYE, siteye üye olurken veya daha sonra yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapmayacağını, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturmayacağını, üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin, doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu hesapların ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ne veya yürürlükte bulunan mevzuata aykırı şekilde kullanmayacağını, başka bir ÜYE'nin hesabını izinsiz kullanmayacağını, başka birinin yerine geçerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olmayacağını, verilen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve uygulanabilecek yaptırımdan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin bu sebeple uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ilk talep halinde, nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üyelik başvurusu yapılırken ÜYE tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti SATICI’nın sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı SATICI’nın hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.
 • ÜYE, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda ÜYE'nin SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. ÜYE, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin SATICI'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin ÜYE kimlik ve şahıs bilgilerini, kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir ve iş ortakları ile paylaşabilir. hpstore.com.trnezdinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve ilgili diğer konulara ilişkin ayrıntılı bilgilere web sitesinde yer alan Müşteri Aydınlatma Metni, Ziyaretçi Aydınlatma Metni ve aynı başlık altında yer alan diğer bilgilendirme metinlerini inceleyerek ulaşabilirsiniz.
 • ÜYE, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'nin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kopyalamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran HP Bilgisayar ve Baskı Teknolojileri Limited Şirketi mülkiyetinde olup telif hakkı korunmaktadır, kullanımı hususunda SATICI lisans sözleşmesi ile yetkilendirilmiştir. ÜYE, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden SATICI 'nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE, SİTE 'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, www.hpstore.com.tr yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye www.hpstore.com.tr nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. hpstore.com.tr veri tabanına ve üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. www.hpstore.com.tr sitesini herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.
 • ÜYE, SATICI'nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE'nin, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini ÜYE kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Üye’nin siteden faydalanabilmesi için gerekli olan Üye adı ve şifre kişiye özeldir. Üye, kendisi tarafından belirlenen Üye adı ve şifrenin özenli ve dikkatli şekilde belirlendiğini ve kendisine tahsis edilen Üye adı ve şifre aracılığıyla sitenin yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını, kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üye adının ve şifrenin gizliliğinden, saklanmasından, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından, kullanılmasından ve güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu üye adı ve/ veya bu şifrenin, kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi sebebiyle uğrayabileceği her türlü zarardan TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin Üye adının ve şifresinin Üye dışındaki üçüncü kişilerce kullanıldığının tespit edilmesi halinde, üyelik iptal edilir ve kullanım kapatılır.
 • SATICI, SİTE’nin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. SATICI, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için ÜYE'ye karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu koşulların SATICI'nın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve SATICI'nın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.
 • SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran HP Bilgisayar ve Baskı Teknolojileri Limited Şirketi mülkiyetinde olup kullanımı hususunda SATICI lisans sözleşmesi ile yetkilendirilmiştir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.
 • SATICI, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. ÜYE’nin sözleşmeyi devri hükümsüzdür.
 • SATICI mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak SİTE’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE VE VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

 • TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş, veri sorumlusu sıfatıyla,  hpstore.com.tr nezdindeki üyelik aşaması ve sonrasında veri sahibi( Üye) tarafından paylaşılan her türlü verinin güvenliği için, toplanan ve işlenen verilerin kapsamını dikkate alarak ve tabi ki, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen mevzuat çerçevesinde gerekli olduğu tespit edilen önlemleri almıştır.
 • SATICI, ÜYE'nin SİTE’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. SATICI, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri SİTE’de yer alan KVKK ve Gizlilik Politikasına, KVKK Aydınlatma Metnine ve sitede yer alan bilgilendirme metinlerine uygun olarak işleyebilmektedir. KVKK Aydınlatma Metni ve Yurtdışına Veri Aktarımı Açık Rıza Metni işbu Üyelik Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni inceleyebilir burada yer verilen haklarınızı kullanabilirsiniz.
 • ÜYE, tarafından SİTE’ye beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, SİTE'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla SATICI tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.
 • SATICI söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. ÜYE kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
 • ÜYE, kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin tarafına bildirilmesini, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. ÜYE, SİTE’de yer alan SATICI’ya ait adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda SATICI ile her zaman iletişime geçebilir.
 • Önemle belirtmek isteriz ki, Satışlar kapsamında ÜYE’nin kredi kart/banka kartı, sair bankacılık verisine ( havale / eft ödemelerinde hiçbir şekilde HP ve/veya TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş erişim sağlayamaz ve tüm ödeme işlem ve onayları TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Şden bağımsız olarak, anlaşmalı banka ve ödeme kuruluşları tarafından çevrimiçi (=online) olarak gerçekleştirilir. hpstore.com.tr de yapılan satın alma sırasında kullanılan banka ve ödeme kuruluşlarının sistem ve internet altyapısında da gerek işlemin gerekse verilerinizin güvenliği için gerekli tedbirler alınmıştır.
 • hpstore.com.trnezdinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve ilgili diğer konulara ilişkin ayrıntılı bilgilere web sitesinde yer alan Müşteri Aydınlatma Metni, Ziyaretçi Aydınlatma Metni ve aynı başlık altında yer alan diğer bilgilendirme metinlerini inceleyerek ulaşabilirsiniz.
 • Üye’nin , işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması durumunda TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tek taraflı olarak Üye’nin üyeliğine son verebilecek olup, üyelik hesabını geçici/kalıcı olarak kapatabilecektir. Böyle bir durumda ÜYE hiçbir talepte bulunamayacağını kabul eder.

 

4. DELİL SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME 

 • Taraflar Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, üyeye ait sistem kayıtları ile birlikte TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • ÜYE SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

 

5. YÜRÜRLÜK

 • Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.