sadsad x
asdasd

Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR ve KONU

İşbu üyelik sözleşmesi Şerifali Mah. Şehit Sok. No:16/1 Ümraniye İstanbul adresinde yer alan TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ile, www.hpstore.com.tr dan aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan site Üye arasında, üyenin sitede kullanılan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyeler, siteyi ziyaret ederek ve üye olarak bu Sözleşme’deki şartları kabul etmiş sayılmaktadır. Üyeler, www.hpstore.com.tr kullanırken bu Sözleşme’ye TUNGSTEN tarafından yayınlanacak olan diğer kullanım koşullarına ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt eder. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir.

Üyeler tanımlanırken, adı, soyadı, e-posta adresleri üyelik ekranına girilir. Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre ve tarafların yasal sorumlulukları çerçevesinde gerekli önlemler, TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ve/veya ilgili banka ve ödeme kuruluşlarının sistem ve internet altyapısında alınmıştır. , www.hpstore.com.tr nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili uygulanan Gizlilik ilkeleri için, web sitesinde yer alan Gizlilik Politikası hükümlerini inceleyebilirsiniz.

İşbu web sitesinde yapılan satışlar HP iş ortağı sıfatıyla yapılmakta olup, fatura ve satışla bağlantılı diğer her türlü belge (Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu vd TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından düzenlenmektedir. Satışlar kapsamında Üye’nin kredi kartı, sanal kart, hesap bilgisi ve sair bankacılık verisine hiçbir şekilde HP ve/veya TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş erişim sağlayamaz ve tüm ödeme işlem ve onayları TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş bağımsız olarak banka ve ödeme kuruluşları tarafından çevrimiçi (=online) olarak gerçekleştirilir.

Üye, üyelik sistemi üzerinden üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’yi bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır Üye adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu beyan eder.

Üye’nin siteden faydalanabilmesi için gerekli olan Üye adı ve şifre kişiye özeldir. Bu sebeple, Üye, kendisine tahsis edilen Üye adı ve şifre aracılığıyla sitenin yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin Üye adının ve şifresinin Üye dışındaki üçüncü kişilerce kullanılmasından kaynaklı tüm sorumluluk kendisine ait olup, bu şekilde kullanıldığının tespit edilmesi halinde, üyelik iptal edilir ve kullanım kapatılır.

Üyeye ait bilgiler, yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar ve Gizlilik Politikası çerçevesinde toplanır, işlenir ve paylaşılabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ve iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim ve satış-pazarlama uygulamaları için ilgili yasal mevzuat ve tarafınızca verilen onaya istinaden kayda alınabilir, TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, yine tarafınızca verilen onay dahilinde gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Üye, TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından kendisine işbu Sözleşme konusu ile ilgili olarak gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermektedir. Bu kapsamda Üye, kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca iletişim vasıtaları ile Üye’den işbu madde kapsamında alınan açık ve yazılı izne ek olarak herhangi bir izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti, kısa mesaj vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin ilgili ticari elektronik iletileri almak istememesi halinde, Üye her zaman bu onayını geri alabilir.

Üye’nin  Sözleşme’ye aykırı davranması durumunda TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tek taraflı olarak Üye’nin üyeliğine son verebilecek olup, üyelik hesabını geçici/kalıcı olarak kapatabilecektir. Böyle bir durumda hiçbir talepte bulunmayacaklarını kabul ederler.

Taraflar Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.